VT2-bdc.vn VT2 VT1-bdc.vn VT1 vt3-bdc.vn vt3 VT4-bdc.vn VT4 VT5-bdc.vn VT5 Vt6-bdc.vn Vt6
Công ty
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến

Dịch vụ Hải Quan

 

GLOBAL LOGISTICS nhận làm bộ chứng từ, khai báo hải quan ( bao gồm: hàng tàu, hàng nguyên container, hàng lẻ, hàng rời với tất cả các loại hình: kinh doanh, đầu tư, đầu tư nộp thuế, tạm nhập- tái xuất, gia công, xuất nhập khẩu, hàng mẫu, hàng phi mậu dịch, hàng kho ngoại quan,… )

 


BDC-services

       GLOBAL LOGISTICS nhận làm bộ chứng từ, khai báo hải quan ( bao gồm: hàng tàu, hàng nguyên container, hàng lẻ, hàng rời với tất cả các loại hình: kinh doanh, đầu tư, đầu tư nộp thuế, tạm nhập- tái xuất, gia công, xuất nhập khẩu, hàng mẫu, hàng phi mậu dịch, hàng kho ngoại quan,… )
         Dịch vụ hải quan đối với hàng gia công ( từ khâu lập hợp đồng gia công, lập danh mục máy móc thiết bị nhập khẩu, lập danh mục nguyên phụ liệu nhập khẩu, lập bộ hồ sơ tờ khai nhập khẩu, lập định mức, lập bộ hồ sơ khai xuất khẩu, lập hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công và thực hiện khai báo dữ liệu điện tử đến hải quan)
         Dịch vụ hải quan đối với hàng nguyên liệu sản xuất xuất khẩu
        Nhận làm thủ tục xuất nhập khẩu trọn gói cho các doanh nghiệp sản xuất thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất
Customs brokerage Services
As a customs broker, we can process customs procedure of all kinds declaration such as
-Customs clearance work Commerce and Non-commerce Goods
- Customs clearance work Investment, investment with tax Goods
- Customs clearance work Temporary Import Export, Import/Export Goods
- Customs clearance work Process cargo: Contract Negotiation, Filing list of Import Machinery and Equipment, List of Import Material, Import Declaration Document, Production Norm, Export Declaration Document, Liquidation Procedure of Process contract, Filing Electronics Data to Customs office
Customs clearance work for Production for Export cargo
Customs clearance work for customers in Industrial Zone, Process and Export Zone, Bonded Warehouse
Customs clearance work for Samples …